Projeler

projeler2023_1
2023-2028 yılları arasında,

TÜBİTAK 1004 Programı “Yüksek Teknoloji Platformları 2021 Yılı Çağrısı” kapsamında 22AG017numaralı“Nöron Hasarına Yol Açan Hastalıkların Tanı, Tedavi ve İzlemine Yönelik Biyobelirteç ve İleri Teknolojik Uyarı Sistemlerinin Geliştirilmesi” Araştırma Projesi  Nöron Hasarına Yol Açan Hastalıkların Birey ve Toplum Üzerindeki Sosyo-ekonomik Etkileri” Projesi

Proje Yürütücüsü

Kasım 2019-Nisan 2020 arasında,

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2019 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi yürütücülüğünde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (Aziz Sancar-DETAE) ortaklığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı iştirakçiliği ile hazırlanan “İSTisNA-İstanbul Tanısız ve Nadir Hastalıklara Çözüm Platformu Fizibilite Desteği” Projesi’nde

Yürütme Kurulu Üyesi

2017-2018 yıllarında 9 ay süreyle,
 1. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Araştımaları Genel Müdürlüğü Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı’nın,
 2. TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜBİTAK-TÜSSİDE) ile Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından uygulanan,
 3. “Türkiye Sağlık Hesapları Sisteminin OECD 2011 Sistemine Uyumlaştırılması” Projesi’nde;

Proje Yürütücüsü,

2016-2017 yılları arasında,
 1. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştımaları Genel Müdürlüğü Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı’nın,
 2. “Periton Diyalizinin Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri” Projesi’nde;

Maliyetler ve Ekonomik Değerlendirme Grubu Üyesi,

2015-2018 yıllarında,
 1. Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi (ASEGEM)
 2. Girişimcilik ve İnovasyon Sertifika Eğitimi Projesi,
 3. 1601 TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı,

Proje Yürütücüsü,

2013-2014 yıllarında,
 1. AbbVie, Avrupa Birliği Halk Sağlığı Derneği, Financial Times, Philips, Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği destek ve işbirliği ile,
 2. 19 Avrupa Birliği Ülkesi’nde uygulanan “Sürdürülebilir Sağlık İçin Çözüm Arayışı; Kronik Hastalıklarda Sürdürülebilir Uygulamalar Türkiye” Projesi’nde;

Türkiye Proje Yöneticisi,

2009-2014 yılları arasında,
 1. İstanbul Üniversitesi Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kampüsleri Yeniden Yapım Projesi’nde;

Rektör Danışmanı ve Hastaneler Genel Direktörü,

2011-2012 yıllarında,
 1. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’nün,
 2. Proje Paydaşları olarak Marmara ve Yıldırım Beyazıt Üniversiteleri ve İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yer aldığı,“Bebek ve Beş Yaş Altı Çocuk Ölümleri Araştırması (BEÇMOR-2012)” Projesi’nde;

Yönlendirme Komitesi Üyesi, Saha Sorumlusu ve Araştırma Ekibi Üyesi,

2010-2011 yıllarında,
 1. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’nün,
 2. Proje Paydaşı olarak İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yer aldığı,
 3. “Türkiye 5 Yaş Altı Çocuk ve Bebek Ölümlerinin Tespit Edilmesi Araştırması 2006-2010 (BEÇMOR-2010)” Projesi’nde;

Yönlendirme Komitesi Üyesi ve Saha Sorumlusu,

2005-2008 yılları arasında,
 1. Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu;
 2. Geri Ödeme Modelleri (DRGs), Genel Sağlık Sigortası Süreçlerinin Tasarlanması Projeleri ile Hacettepe Üniversitesi Araştırma Projeleri’nde (HÜAP);

Kıdemli Danışman,

2003-2005 yılları arasında,
 1. Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Okulu “Sağlıklı Bir Gelecek: Sağlık Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri“ TÜSİAD Projesi;

Kıdemli Ulusal Danışman,

1990-1999 yılları arasında; Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı’nda
 1. Dünya Bankası kredili Sağlık Bakanlığı I.-II-III. Sağlık Projeleri,
 2. Sağlık Reformu tasarımı, sağlık yatırımları, sağlık enformasyon sistemi alanlarında; Genel Koordinatör ve Genel
  • Koordinatör Yardımcısı,
1984-1990 yılları arasında; Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı’nda (Gümüşhane Sağlık Müdürlüğü)
 1. UNICEF Akut Solunum Yolları Hastalıkları İle Mücadele 23 İl Projesi İl Sorumlusu, 1987-1990
 2. UNICEF İshalli Hastalıklarla Mücadele 11 İl Projesi İl Sorumlusu, 1986-1990
 3. UNFPA Aile Planlaması 17 İl Projesi İl Sorumlusu, 1985-1989
 4. Aşı Kampanyası İl Soğuk Zincir Sorumlusu, 1985