Kamu-Sağlık Bakanlığı Görevleri

20.08.2014-20.08.2016 tarihleri arasında, Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi (ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Yüksek Danışma Kurulu Üyesi),

2007-2009;

  1. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Programı Ulusal İstişare Kurulu Üyesi
  2. Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Danışma Kurulu Üyesi

.

1990-1999, Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı’nda;

. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

. Sağlık Bakanlığı Bakan Danışmanı (Bakanlık Müşaviri)

. Dünya Bankası kredili Sağlık Bakanlığı I-II-III. Sağlık Projeleri’nde;

Sağlık Reformu teknik tasarımı ile sağlık yatırımları, sağlık teçhizatı, sağlık enformasyon sistemi gibi alanlarda;

  • . Sağlık Programları Koordinatörü, 1990-1995
  • . Genel Koordinatör Yardımcısı, 1990-1995
  • . Genel Koordinatör, 1995-1999

.

1984-1990, Gümüşhane,

Sağlık Müdürü, 1986-1990

Sağlık Müdürlüğü Kamu Sağlığı Merkezleri ve Sağlık Ocakları Şube Müdürü, 1985-1986

Sağlık Müdürlüğü Aşı Soğuk Zincir Sorumlusu, 1985-1986

Torul Aktaş Sağlık Ocağı Tabibi, 1984-1985