Sektörel Görevler

Eylül 2023’den itibaren, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği AİFD Değer Bazlı Fiyatlandırma Projesi Yönlendirme Komitesi Üyesi,

Ağustos 2017-2023 tarihleri arası, her biri iki yıllık üç dönem üstüste, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Yürütme Kurulu Üyesi,

Temmuz 2023’den itibaren, Amerikan Şirketler Derneği AmCham Türkiye Türkiye’de Sağlığın Geleceği Projesi Danışma Kurulu Üyesi,

Haziran 2023’den itibaren, Movement Health 2030 Danışma Kurulu Üyesi,

Nisan 2023’den itibaren, TÜSİAD Sağlıkta Hizmet Sunumu Alt Çalışma Grubu Başkanı,

Aralık 2022-Ocak 2023, Devlet Planlama Teşkilatı On İkinci Kalkınma Planı Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu Başkanı,

Aralık 2022-Ocak 2023, Devlet Planlama Teşkilatı On İkinci Kalkınma Planı Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu Üyesi,

Ekim 2022’den itibaren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sağlık Kurumları Sektör Meclisi Danışma Kurulu Sağlık Politikaları Alt Komite Başkan Vekili,

Mayıs 2022’den itibaren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sağlık Kurumları Sektör Meclisi Danışma Kurulu Üyesi,

Mart-Kasım 2022, Sağlıklı Yaşam Tıbbı Platformu Akademik Çalışma Komitesi Üyesi ve Moderatörü,

Şubat 2022 tarihinden itibaren Türkiye Sigorta Birliği Danışma Kurulu Üyesi,

2021’den itibaren, İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi,

Aralık 2021’den itibaren, ikinci kez, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Bilim Kurulu Üyesi,

Mayıs 2021’den itibaren Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,

Eylül 2020-Nisan 2021 tarihleri arası, USHAŞ Uluslararası Sağlık Hizmetleri Tıbbi Ürün ve Hizmet İhracatçıları Konseyi Sağlık Turizmi Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi,

Ekim 2019-Nisan 2021 tarihleri arası, Uluslararası Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri A.Ş. Sağlık Turizmi Danışma Kurulu Üniversite Hastaneleri Birliği Üyesi,

Eylül 2019 tarihinden itibaren, OHSAD-Enstitü Sağlık Finansmanı, Sağlık Hizmeti Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Komitesi Başkanı,

24.06.2019-19.04.2023 tarihleri arasında, TÜSİAD Özel Sağlık Sigortalarının Yaygınlaştırılması Alt Çalışma Grubu Başkanı,

13.06.201-28.04.2020 tarihleri arası, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hastaneler Danışma Kurulu Üyesi,

13.11.2018 tarihinden itibaren, OHSAD-Türkiye Sigorta Birliği Sağlık Sigortası Çalışma Grubu Koordinatörü,

01.08.2018 tarihinden itibaren, OHSAD Akademi Danışma Kurulu Üyesi,

25.04.2018 tarihinden itibaren, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Bilim Kurulu Üyesi,

22.12.2017-28.04.2020 tarihleri arasında, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanları;

  1. İstihdam Komitesi Başkanı,
  2. 4.Uluslararası ve 14.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Danışma Kurulu Üyesi,

2017-2018 yıllarında, Kalkınma Bakanlığı On Birinci Kalkınma Planı Sağlık Hizmet Kalitesi ve Mali Sürdürülebilirlik Özel İhtisas Komisyonu Başkanı,

2017-2018, Kalkınma Bakanlığı On Birinci Kalkınma Planı Mali Sürdürülebilirlik Özel İhtisas Alt Komisyonu Başkanı,

23.12.2017 yılında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Hayatı Danışma Kurulu Üyesi,

04.05.2017-24.06.2019 tarihleri arası, TÜSİAD Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Alt Çalışma Grubu Başkanı,

06.09.2016 tarihinden itibaren, Türkiye Sağlık Platformu (TÜSAP) Kurucu Yürütme Kurulu Üyesi,

2014-2020 yılları arası Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi, TÜSEM Üyesi,

2014 yılında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite Hastaneleri Komisyonu Üyesi,

2014-2015 yıllarında, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Politikaları Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi,

14.08.2014-17.01.2019 tarihleri arası İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Danışma Kurulu Onursal Üyesi

2004 yılından itibaren, TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu Üyesi,

28.01.2014-07.03.2022 tarihleri arasında, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Yükseköğretim Kurulu Üyesi,

2011-2013 yılları arasında, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı-USLG İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Sağlığı Komitesi Üyesi,

2010, Devlet Planlama Teşkilatı Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu Başkanı,

2005, Devlet Planlama Teşkilatı Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Üyesi

2004-2009;

  1. Hazine Müsteşarlığı Tamamlayıcı Sigorta İhtisas Komitesi Başkanı
  2. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sağlık Sigortacılığı Danışmanı
  3. TÜSİAD Sağlık İcra Kurulu ve Çalışma Grubu Üyesi

2000, Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Üyesi 1995, Devlet Planlama Teşkilatı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raportörü