Bildiriler

2022

TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ – BİLDİRİ ÖZETİ
BÜTÜNLEŞİK SAĞLIK HİZMETLERİNDE DEĞER TEMELLİ YAKLAŞIM
2015

SAĞLIK ÇALIŞTAYI

2014

ACTING TOGETHER: A ROADMAP FOR SUSTAINABLE HEALTHCARE

2012

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ZORUNLU SİGORTALAR

2010

ULUSLARARASI HASTA HAKLARI KONGRESİ

2009

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE KONGRESİ – Çalışanların Teşviki ve Hasta Güvenliği

2008

HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI

2006

KÜRESEL SİGORTA PİYASALARI ve TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜ

2005

AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİ

2002

SAĞLIK U_KURULUŞLARI ve HASTANE YÖNETİMİ SEMPOZYUM KİTABI

1998

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-II

1995

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN YERİ