Kitaplar/Kitap Bölümleri

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN 100. YILINDA SAĞLIK BAKANLARI

2022_______________________________________________________________________

*** KANSER TEDAVİSİNDE HASTA BEKLENTİLERİ

,2020_______________________________________________________________________

*** VIRAL HEPATIT ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMINDA ÖZEL HASTANELERIN ROLÜ

*** ILAÇ VE TIBBI CIHAZ ALANINDA UFUK TARAMASI YAKLASIMI

,2004_______________________________________________________________________

*** SAĞLIK REFORMU YOLUNDA UYGULANABİLİR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2023

Sağlıkla Dijitalleşmenin Değere Katkısı ve Afet Yönetimi Boyutu Sempozyum ve Ufuk Tarama Toplantısı

2022

Kanser Tedavisinde Hasta Beklentileri
Sağlık Hizmetlerinde Değer Temelli Yaklaşımlar

Sağlık Hizmetlerinde Değer Temelli Yaklaşımlar
2021

Sağlık Finansmanı ve Harcamaları
Holistic Approach to Chronic Diseases During the COVID-19 Pandemic Turkey Report, 2021
COVID-19 Sürecinde Kronik Hastalıklara Bütüncül Yaklaşım Türkiye Raporu, 2021
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri
Türkiye Yaşlı Sağlığı Raporu
2018

Ulusal Göz Sağlığı Programı

2017

Sağlığın Geleceği
Sağlık Finansmanı ve Harcamaları
2015

Sağlık 2015 Çalıştayı – Sağlık Finansmanı
Sağlığın Geleceği 2015-2023
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Ekonomisi
2014

A Roadmap For Sustainable Healthcare
Sustainable Practices In Chronic Diseases Turkey Report, 2014
Sürdürülebilir Sağlık İçin Çözüm Arayışı; Kronik Hastalıklarda Sürdürülebilir Uygulamalar, Türkiye Raporu 2014
2013

Hastane Yönetimi – Sağlık Harcamaları
Hastane Yönetimi – Sağlık Harcamaları
Klinik Kardiyoloji – Sağlık Ekonomisi
Sağlıklı Yaşlanma Türkiye Toplantısı
2012
2010
2009
2008

Özel Sağlık Sigortacılığında Hekim Emeği Değerlerine Yaklaşım
Tıbbi Hata Kavramı ve Boyutları
2006

Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Özel Sigortalar

2005

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Türkiye Sağlık Hizmetleri

2003

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

2002

Türkiye’de “Sağlık Reformu” Süreci ve Sağlık Enformasyon Sistemleri ile İlişkisi

1998

Sağlıkla Dijitalleşmenin Değere Katkısı ve Afet Yönetimi Boyutu Sempozyum ve Ufuk Tarama Toplantısı

1995

Sağlıkla Dijitalleşmenin Değere Katkısı ve Afet Yönetimi Boyutu Sempozyum ve Ufuk Tarama Toplantısı